LITE OM...

JAG

...Växte upp med Beatles men blev ganska snart förvrängd i skallen av experimenterande konst, Frank Zappa, Grateful Dead, avantgardistisk teater, fransk film och författare som Le Clézio, Bukowski och Majakovskij.

Efter ett par år på teaterskolor och studier i Paris började jag arbeta med fria grupper i Göteborg: Teater FEM, NYNNINGEN m fl. Sedan blev det fem år i Norrbotten i slutet av sjuttiotalet och en lång period i Dalarna.

Man kan grovt dela in min levnadsperiod i decennier; På 70-talet var det musiken som ledde mig, på 80-talet var det teaterarbetet, på 90-talet var det barnkulturen (Häjkån Bäjkån och långa turnéer över landet, Barnradion som producent och program-makare, skivproduktioner för barn med det egna bolaget) och från strax efter början av det nya seklet blev det pedagogiska uppdrag som kursledare och lärare.

Gruppbilden på den här sidan sammanfattar 70-talet då vi ca 40 år senare gjorde en gemensam konsert på Cirkus i Stockholm. Här står vi tillsammans; medlemmar från Blå Tåget, Nationalteatern, Fria Pro Teatern, Nynningen, Stockholms tidiga punkscen och många fler. Vi bär alla vår historia med oss.

HÄR

...är ett klipp från 1977 där jag och Håkan Sandblad skissade på hur framtiden skulle kunna se ut när det var dags att fira hundra år.

© 2023 by Tyler Reece. Proudly created with Wix.com