top of page

LITE OM...

JAG

...Växte upp med Beatles men blev ganska snart påverkad  av experimenterande konst, Frank Zappa, Grateful Dead, avantgardistisk teater, fransk film och författare som Le Clézio, Bukowski och Majakovskij.

Efter ett par år på teaterskolor och studier i Paris började jag arbeta med fria grupper i Göteborg: Teater FEM, NYNNINGEN m fl. Sedan blev det fem år i Norrbotten i slutet av sjuttiotalet och en lång period i Dalarna.

På 70-talet var det musiken som ledde mig, på 80-talet var det teaterarbetet, på 90-talet var det barnkulturen. Häjkån Bäjkån och långa turnéer över landet, Barnradion som producent och program-makare, skivproduktioner  med det egna bolaget och under 13 år som kursledare och lärare på Ölands Musikteaterskola. 

2016 återstartades Nynningen och sedan dess har vi gjort hundratals konsert och släppt två nya skivor. den senaste Allting Börjar Klarna släpptes i november 2020.

Gruppbilden på den här sidan sammanfattar 70-talet då en tillfällig konstellation 2015 gjorde en gemensam konsert på bl a Cirkus i Stockholm. Här syns medlemmar från Blå Tåget, Nationalteatern, Fria Pro Teatern, Nynningen, Stockholms tidiga punkscen och många fler. Vi bär alla vår historia med oss.

bottom of page